Hem

april och årsmöte 2024

”The Swedish Claim” Sverige-Rumänien

 

Efter nittionio (99) möten från år 1948 till 1992 mellan regeringarna för att lösa problemet med en skuld som Rumänien hade till Sverige så tog AB Electro Invest (ABB bolag) över förhandlingarna. Ett upplägg med ett återinvesteringsavtal blev uppstarten för den slutliga lösningen som kom år 2001. Ivar Kreugers lån till Rumänien år 1929 fanns med i uppgörelsen. Bondernas värde uppgick år 1929 till drygt 30 millioner USD.

 

Billy Johansson arbetade 28 år på ASEA/ABB med anläggningar för kraftproduktion och var bland annat VD för ABB Generation AB och AB Electro Invest med dotterbolag. Efter den perioden kom arbete i eget konsultbolag och nästan tio år som VD i ett startuppbolag för vågkraft som utvecklades från 2 till 70 anställda och värderades till ca 1,5 miljarder kronor när han lämnade bolaget.