Hem

Marsmöte 2024

” Krig i Europa och Sverige i NATO”

        Av Anders Emanuelson

Anders Emanuelson Överste kommer att prata om hans personliga uppfattning i synnerhet kring Sverige i NATO, samt Rysslands invasion av Ukraina.

Ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien, avdelning I (lantkrigsvetenskap)

Varit bland annat chef Hallandsbrigaden, IB 16 och Södra skånska regementet, P 7.

Numer reservofficer och konsult. VD för Andema