Hem

Decembermöte 2023

"Vad hände med kulturen på Påskön?"

av Bengt Jacobsson

Under drygt 600 år utvecklades en unik megalitkultur på Påskön; den sydöstra punkten i den s.k. polynesiska triangel i Stilla Havet. 

Sedan slutet av 1700-talet drabbades befolkningen av ett antal förödande katastrofer såsom ekologisk kollaps och slavexpeditioner från det sydamerikanska fastlandet. Föredraget ger en bild av Påsköns traditionella polynesiska kultur, dess drastiska nedgång och dagens förhållanden.

--------------

Bengt Jacobsson är fil. dr i socialantropologi och pensionerad forskare och universitetslektor med specialisering på Indonesiens kulturer (doktorsavhandlingen analyserar risritualer på centrala Sulawesi).

Han har genomfört ett årslångt antropologiskt fältarbete på centrala Sulawesi, Indonesien. Dessutom har han forskat i Malaysia, Singapore och Turkiet och har ett långvarigt intresse för det austronesiska kulturområdet som sträcker sig från Taiwan via Indonesien till Påskön.