Hem

113:e Högtidsdagen 2024

Professorn och travlarbroder Lars Ryden höll ett intressant föredrag

"Resan inom hjärtsjukvården"

Uppskattades oerhört, speciellt för att han hoppade in med kort varsel. 
Den planerade föreläsaren var tvungen att lämna återbud på förmiddagen på grund av sjukdom