Hem

Oktobermöte 2021

Hovmarskalk Jörgen Lindström

”Diplomati – den första försvarslinjen”

”Är diplomati en del av totalförsvaret och diplomati som "den första försvarslinjen".

Något om Folke Bernadotte-akademin.
 
Exempel på svenskt fredsbevarande.
 
Något kring mina erfarenheter av personliga relationer i arbetet.
 
Påfrestningar i min yrkesutövning, hur utbildning och erfarenheter har påverkat och hjälpt.”